Veerdienst Kaag

Welkom op de website van veerpont veerdienst Kaag! Veerpont Kaag is de enige continue verbinding tussen Kaag en de wereld daarbuiten. De veerpont vaart 24 uur per dag, 7 dagen per week.  De veerpont is 12,5 meter lang en 6 meter breed. Het totale laadgewicht is 15 ton. Vrachtwagens moeten rekening houden met een smalle doorgang op de Kaag ter hoogte van Julianalaan 17.

Mededeling

Mededelingen

Werkzaamheden
Op zaterdag 12 december 2020 wordt vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 19:00 uur gewerkt aan het renoveren van de veerstoep. Hiervoor wordt de oude houten veerstoep verwijderd en wordt de nieuwe geprefabriceerde veerstoep geplaatst. Er worden ook een aantal kleine werkzaamheden rond de veerstoep uitgevoerd, zodat alles weer goed in orde is. We kiezen ervoor om de werkzaamheden overdag uit te voeren vanwege veiligheid en beperking van overlast.
Alternatieve vaart
Tijdens de werkzaamheden wordt de veerpont niet uit de vaart genomen, maar vaart dan vanaf de veerstoepen van Van Lent. Met betrekking tot zware vrachtauto’s vanaf 3,5 ton verzoeken wij u die dag geen gebruik te maken van de veerpont; de alternatieve veerstoep is daar niet geschikt voor. Er wordt een omleiding ingesteld. Bij de alternatieve veerstoep plaatsen wij bebording met de tijdelijke maatregelen. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig. Wij vragen u om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen, zodat de overlast zo minimaal mogelijk is en alles veilig verloopt. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de alternatieve vaart tijdens de uitvoeringwerkzaamheden en houden hier rekening mee

Maatregelen veerpont

Beste reiziger,

Een aantal maatregelen willen wij graag onder de aandacht brengen:

Betaling
Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk te reizen met strippenkaarten en deze per pin af te rekenen.

De algemene Coronamaatregelen blijven van kracht 
- Blijf thuis bij griep of verkoudheid 
- Houdt rekening met de 1,5 meter afstand 
- Werk zo veel mogelijk thuis 
- Reis zo veel als mogelijk buiten de spits 
- Was uw handen voor en na uw reis 
- Volg instructies van de schipper/matroos op 

Bij aankomst van het veerdienst dient u in het aangewezen vak te gaan staan.

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet, 
Veerdienst Kaag

Mondkapjes niet verplicht op volledig open veerponten!

Beste passant, 

In deze coronatijd hebben we te maken met veel maatregelen, gericht op het zo laag mogelijk houden van het besmettingsrisico. Het is niet altijd duidelijk wat nu wel en niet verplicht is. Zo ook bij veerponten. Op volledig open veerpontjes is het dragen van een mondkapje GEEN verplichting. Natuurlijk staat het iedereen vrij dit wel te doen. Deze regel is van toepassing op alle pontjes in onze gemeente, aangezien dit allemaal volledig open pontjes zijn.  

Anderhalve meter
Vanzelfsprekend is ook op de veerpontjes de 1,5 meter afstand tot andere reizigers verplicht. Als de 1.5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, vragen wij aan pontgebruikers om geduld te hebben, op een ander tijdstip terug te komen of een andere route te kiezen. Denk aan uw eigen veiligheid en aan die van uw omgeving. Alleen dan houden we corona onder controle!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Veerdienst Kaag

Veerdienst Kaag

Vignet aanvragen

Autovignet

Bewonersvignet

Vragen en/of klachten?

Heeft u een klacht, vraag of opmerking?
Wij vernemen die graag.

Contact opnemen

Social Media

Volg en ontmoet ons op facebook.com en twitter.com